حمایت از تولید کنندگان

آیا شرایط بازار را درک کرده اما از مهارت های لازم برای گسترش فعالیت تجاری خود برخوردار نیستید؟


آیا به مرحله ای رسیده اید که برای پیشرفت هرچه بیشتر به کمک های حرفه ای نیازمند هستید؟


آیا فعالیت تجاریتان در حال رشد است اما می خواهید سرعت این رشد را افزایش دهید؟


آیا فعالیت خود را به تازگی آغاز کرده و نسبت به گام بعدی خود اطمینان ندارید؟


آیا به این نیاز دارید که نیازهای مشتریان خود را بیش از پیش شناسایی کنید؟


آیا کسب و کارتان با ضرر مالی مواجه است؟

 

دست دوستی ما به سوی شماست و با شرکت پرگاس اردم تجارت به صادرات هم می رسید...

به آذربایجان میخواهید صادر کنید؟ ......... کلیک کنید

به ارمنستان میخواهید صادر کنید؟ ......... کلیک کنید

به ترکیه میخواهید صادر کنید؟ ......... کلیک کنید

حوزه فعالیت

برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی


برگزاری همایش و کنفرانس


دفتر نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی


مشاوره و طرح نویسی


پژوهش ها

پژوهش یک


پژوهش دو


پژوهش سه


تماس با ما

تلفن :


فاکس :


mail : info@perghas.ir